Kilkadziesiąt lat temu, w roku 1953, w pięknym mieście Gdańsku zaczęło rosnąć nowe osiedle. Władze starały się, aby ludzie mieszkający w tej dzielnicy mieli „w zasięgu ręki” wszystko co jest potrzebne do codziennego życia. I tak na parterze jednego budynku powstały różnorodne sklepy, drugiego – apteka i poczta, jeszcze w innym szewc, fryzjer i pralnia.
I wreszcie budynek, przy którym był duży teren na ogród – tu powstało przedszkole. Tu   przychodzą dzieci, aby bawić się, uczyć i poznawać świat, kiedy ich rodzice idą do pracy.

Tak w wielkim skrócie wygląda nasza historia. A jak jest dzisiaj:

W jednym z budynków cały parter zajmuje nasze przedszkole. Cały dom jest cofnięty i posiada drogę dojazdową, co sprzyja bezpieczeństwu dzieci, gdyż z budynku nie wychodzą bezpośrednio na ulicę. Do budynku przylega ogromny ogród, który służy dzieciom z naszej placówki i jest naszym powodem do dumy. Ogród jest wyposażony m.in. w zjeżdżalnię, wiszący mostek, ruchomą belkę, huśtawki i inne przyrządy do zabaw ruchowych
i zręcznościowych. Jest to teren, na którym przygotowujemy różne festyny dla dzieci i ich rodzin. W naszym ogrodzie można też organizować i planować codzienne zajęcia, które zgodnie z zasadami higieny i potrzebami zdrowotnymi przedszkolaków, powinny odbywać się na powietrzu.

W przedszkolu są cztery sale dla dzieci, każda dla innej grupy wiekowej. Do każdej grupy uczęszcza około 25 przedszkolaków. Sale te są duże, jasne i wyposażone w sprzęt, pomoce
i zabawki dostosowane do wieku dzieci.

W naszej placówce jest też duża sala gimnastyczna, co w dzisiejszych czasach należy do luksusowego wyposażenia innych przedszkoli. Prowadzimy w niej zarówno zajęcia gimnastyczne jak i rytmikę i zajęcia taneczne oraz gimnastykę korekcyjną dla dzieci
z wadami postawy.

              W naszym przedszkolu wszyscy pracownicy dbają o stwarzanie dzieciom jak najlepszych szans rozwojowych. Jednolity front oddziaływań na dziecko, pozwala nam na osiągnięcie u dziecka dojrzałości emocjonalnej i społecznej. Nasze dzieci są samodzielne na miarę możliwości wiekowych, posiadają umiejętność podporządkowania się regułom współżycia w grupie, chętnie i łatwo nawiązują kontakty z rówieśnikami i personelem przedszkola. Staramy się wypracować u dziecka takie cechy osobowe jak obowiązkowość, wytrwałość w dążeniu do celu w połączeniu z wiarą we własne możliwości, otwartość na opinie innych o sobie lub swojej pracy. Nasze dzieci próbują i potrafią dokonać samooceny siebie lub swojego zachowania. Pracujemy nad rozwojem wrażliwości i zainteresowań wszelkimi dziełami kultury, na miarę wieku i możliwości przedszkolaka. Celem nadrzędnym przedszkola są dzieci, którym my dorośli możemy pokazać większy kawałek świata niż sala przedszkolna, zapoznać z różnorodnymi formami uczestnictwa w życiu kulturalnym, doskonalić proces dydaktyczno - wychowawczy, zapewniający zróżnicowaną i atrakcyjną ofertę edukacyjną. Sprawiamy, że dzieci są pogodne, otwarte, ciekawe świata i odważnie podążają w przyszłość.