Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem ochrony danych (IOD) jest Pani Eliza Łuczkiewicz iod.p17gdansk@gmail.com