Na podstawie art. 37.7 RODO informuję, że Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pani Eliza Łuczkiewicz-Sztuka iod@rodo-edu.pl