Dyrektor:

mgr Dorota Wierzchowska - nauczyciel dyplomowany

Nauczyciele:

mgr Grażyna Sekieta - nauczyciel dyplomowany

mgr Beata Laska - nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata Zawadzka - nauczyciel dyplomowany

mgr Aleksandra Halman - nauczyciel dyplomowany

mgr Paulina Kozakiewicz - nauczyciel kontraktowy

mgr Anna Kędzierska - nauczyciel kontraktowy

mgr Elżbieta Bowszys - nauczyciel kontraktowy

mgr Emilia Pawłowicz - nauczyciel kontraktowy - nauczyciel współorganizujący